ارتباط با ما، نظرات و پیشنهادات

برای ارتباط با مسئولین و ارائه شکایات ، نظرات و پیشنهادات از این قسمت استفاده کنید

 


اطلاعیه های مهم
مدیرعامل تاکسیرانی

جاذبه های دیدنی بیله سوار

مصاحبه ها
وضعیت آب و هوا

وب سایتهای شهرستان بیله سوار

وب سایت فرمانداری بیله سوار  http://bilesavar.ostan-ar.ir/

وب سایت مهندس داور اسلام پناه  http://www.eslampanah.ir

مدیریت پسماند بیله سوار(شرکت توسعه آفرینان انرژی مغان-داور اسلام پناه) http://www.eslampanah.ir

وبلاک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیله سوار http://ershadebilasavar.blogfa.com/

وب سایت اداره ثبت احوال بیله سوار http://www.sabteahval.ir/ardabil_bile/

وب سایت شورای اسلامی بیله سوارhttp://www.shoray-bilasavar.ir/

وب سایت دانشگاه آزاد  بیله سوار http://www.iaubsm.ac.ir/